CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG TẠI WEBSITE

https://genolife.com.vn/

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty TNHH Viện Công nghệ Di truyền GENOLIFE. Khi truy cập, sử dụng Website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra ở đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

1. Chấp thuận các điều khoản sử dụng

Khi sử dụng Website https://genolife.com.vn/ của GENOLIFE, quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. GENOLIFE có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin:

+ Giới thiệu tổng quan về công ty

+ Các dịch vụ xét nghiệm Di truyền như Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT), tầm soát ung thư…

+ Các chương trình khuyến mãi của GENOLIFE

+ Các kiến thức Khoa học liên quan đến các dịch vụ xét nghiệm

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của GENOLIFE. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho GENOLIFE và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của GENOLIFE.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu của GENOLIFE mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Các thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên website của bên thứ 3 không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của GENOLIFE với bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của GENOLIFE cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng các dịch vụ của GENOLIFE cho bất kỳ hành vi hay mục đích vi phạm pháp luật nào.

6. Vi phạm bản quyền

GENOLIFE coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Website của chúng tôi là vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này trên Website của GENOLIFE bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

7. Điều chỉnh và sửa đổi

GENOLIFE bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

8. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

9. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía GENOLIFE, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn.

GENOLIFE cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng GENOLIFE, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) Đăng ký nhận thư điện tử;

(4) GENOLIFE có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Scroll to Top